Galicia | Territorios

¡Ahora estamos en Galicia!

Galego

Na nosa última reunión, o conxunto de militantes de SUMA-Estudantes Compostela decidiu por unanimidade pasar a formar parte do Fronte de Estudiantes.

Esta decisión surxe despois dun contacto sincero e bilateral co Fronte, co que encontramos unha concordancia nas nosas posturas desde o primeiro momento. Estamos seguros de que esta decisión vai permitir avanzar na loita polos dereitos dos estudiantes nas mellores condicións, dando paso a unha nova etapa do noso proxecto, que despois de estudar honestamente a situación, asume o proxecto do Fde coma o paso natural cara unha organización dos estudiantes nos centros de estudo mais forte e capaz.

Comenzamos este novo proxecto coa mesma ilusión coa que creamos SUMA e sentímonos orgullosos de todos os estudiantes que loitan e loitarán día a día con nós xunto e dentro do FdE. Pero non só nos motiva a ilusión, necesitamos loitar agora mais que nunca por unha educación que responda aos intereses do pobo traballador, independentemente do partido político que esté no poder.

Non queremos resignarnos á situación actual da educación, non ten por qué continuar así, podemos cambiala. Somos capaces de logralo a través dunha férrea organización en cada centro de estudo e realizando un traballo diario e de base todos xuntos e eso, é precisamente, o que representa o Frente de Estudiantes.

Por iso, e agora como Frente de Estudiantes facemos un chamado a todos os estudiantes de Compostela para que se unan ó sindicato, pois só así poderemos construir a ferramenta que queremos, a de todos os estudiantes organizados para conseguir a educación que merecemos.

Español

En nuestra última reunión, el conjunto de militantes de SUMA-Estudantes Compostela decidió por unanimidad pasar a formar parte del Frente de Estudiantes.

Esta decisión se da después de un contacto sincero y bilateral con el Frente, con el que encontramos una concordancia en nuestras posturas desde el primer momento. Estamos seguros de que esta decisión nos va a permitir avanzar en la lucha por los derechos de los estudiantes en las mejores condiciones, dando paso a una nueva etapa de nuestro proyecto, que después de estudiar honestamente la situación, asume el proyecto del FdE como el paso natural hacia una organización de los estudiantes en los centros de estudio más fuerte y capaz.

Comenzamos este nuevo proyecto con la misma ilusión con la que creamos SUMA y nos sentimos orgullosos de todos los estudiantes que luchan y lucharán día a día con nosotros junto y dentro del FdE. Pero no solo nos motiva la ilusión, necesitamos luchar ahora más que nunca por una educación que responda a los intereses del pueblo trabajador, independientemente del partido político que esté en el poder.

No queremos resignarnos a la situación actual de la educación, no tiene por qué continuar así, podemos cambiarla. Somos capaces de lograrlo a través de una férrea organización en cada centro de estudio y realizando un trabajo diario y de base todos juntos y eso, es precisamente, lo que representa el Frente de Estudiantes.

Por eso, y ahora como Frente de Estudiantes hacemos un llamado a todos los estudiantes de Compostela para que se unan al sindicato, pues solo así podremos construir la herramienta que queremos, la de todos los estudiantes organizados para conseguir la educación que merecemos.

Entradas Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *