Uncategorized

Alumna atropellada en el INS JV Foix de Rubí

Davant l’atropellament d’una alumna a l’INS JV Foix de Rubí.

El passat 20 de gener del 2022, a la sortida de les classes de l’INS JV Foix, al Vallès es va donar l’atropellament d’una estudiant causant danys físics i materials. La causa de l’accident es deu al xoc amb un camió d’escombraries als voltants d’un abocador il·legal. L’alumna per fortuna es troba en bon estat, malgrat que diversos efectes personals es van perdre en el sinistre.

El centre des de fa anys es troba ubicat al costat d’un abocador, minvant la higiene i la salut públiques de la zona per als beneficis d’uns quants. No és rara la imatge d’alumnes i professors intentant esquivar els camions per arribar al centre. Tampoc és estrany veure les autoritats, tant l’ajuntament, com l’empresa i la Generalitat ignorant les reivindicacions de veïns, treballadors i membres de la comunitat educativa.

L’Ajuntament i l’empresa són còmplices d’aquest succés i no s’han responsabilitzat de les conseqüències d’aquesta situació. No estan disposats a respondre en cap sentit. No els importa tenir un abocador il·legal davant d’un centre educatiu, sempre que aquest doni beneficis a la patronal a costa de la salut i la integritat de la comunitat educativa.

Com a Front d’Estudiants exigim la relocalització de l’abocador en una ubicació on no sigui un problema de salut i higiene per a la ciutadania.

El moment és ara: respon. Organitza’t per a una educació per al poble treballador.


El pasado 20 de enero de 2022, a la salida de las clases del INS JV Foix, en el Vallés se dio el atropello de una estudiante causándole daños físicos y materiales. La causa del accidente se debe al choque con un camión de basura en los aledaños de un vertedero ilegal. La alumna por fortuna se encuentra en buen estado, a pesar de que varios efectos personales se perdieron en el siniestro.

El centro desde hace años se encuentra ubicado al lado de un vertedero, minando la higiene y salud públicas de la zona para los beneficios de unos pocos. No es extraña la imagen de alumnos y profesores tratando de esquivar los camiones para llegar al centro. Tampoco es raro ver a las autoridades, tanto el ayuntamiento, como la empresa y la Generalitat haciendo oídos sordos ante las reivindicaciones de vecinos, trabajadores y miembros de la comunidad educativa.

El Ayuntamiento y la empresa son cómplices de este suceso y no se han responsabilizado de las consecuencias de esta situación. No están dispuestos a responder en ningún sentido. No les importa tener un vertedero ilegal delante de un centro educativo, siempre y cuando este dé beneficios a la patronal a costa de la salud e integridad de la comunidad educativa.

Como Frente de Estudiantes exigimos la relocalización del vertedero en una ubicación donde no sea un problema de salud e higiene para la ciudadanía.

Es momento de responder, organízate para una educación para el pueblo trabajador.

Secció JV Foix Rubí