Catalunya | Convocatoria | Territorios

Huelga estudiantil en Catalunya el 16 de diciembre contra la Reforma Universitaria

Vaga estudiantil a Catalunya el 16 de desembre contra la Reforma Universitària

A les portes d’una greu crisi econòmica i seguint la tendència privatitzadora dels anteriors
governs, l’actual ministre d’universitats pretén impulsar una nova reforma universitària, que té
com a mesura estrella la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario).

Aquesta reforma no fa més que apuntalar la precarietat i avançar cap a la privatització cada
vegada major de les universitats, permetent un major control i una major introducció del capital
privat en la nostra educació.

Aquest passat 18 de novembre, el Front d’Estudiants i Estudiantes en Movimiento van impulsar
concentracions a tot l’Estat per denunciar el caràcter privatitzador i la pèrdua de drets que
implica aquesta nova reforma.

No obstant això, allò no va ser sinó un primer pas per a avançar cap a un nou cicle de
mobilitzacions que faci front a tots els atacs que està preparant el govern cap a l’educació
pública i el conjunt del poble treballador.

Per això, aquest pròxim 16 de desembre, a Catalunya els i les estudiants continuem avançant i
anem a la vaga; tornem a sortir als carrers per a demostrar que no permetrem que continuïn
retallant els nostres drets i privatitzant la nostra educació.

El moment és ara: respon. A la vaga!


A las puertas de una grave crisis económica y siguiendo la tendencia privatizadora de los
anteriores gobiernos, el actual ministro de universidades pretende impulsar una nueva reforma
universitaria
, cuya medida estrella es la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario).

Esta reforma no hace más que apuntalar la precariedad y avanzar hacia la privatización cada vez
mayor de las universidades, permitiendo un mayor control y una mayor introducción del capital
privado en nuestra educación.

Este pasado 18 de noviembre, el Frente de Estudiantes y Estudiantes en Movimiento impulsaron
concentraciones en todo el Estado para denunciar el carácter privatizador y la pérdida de
derechos que implica esta nueva reforma.

Sin embargo, aquello no fue sino un primer paso para avanzar hacia un nuevo ciclo de
movilizaciones que haga frente a todos los ataques que está preparando el gobierno hacia la
educación pública y el pueblo trabajador en su conjunto.

Por eso, este próximo 16 de diciembre, en Catalunya el estudiantado seguimos avanzando
y vamos a la huelga; volvemos a salir a las calles para demostrar que no permitiremos que sigan
recortando nuestros derechos y privatizando nuestra educación.

Es momento de responder: ¡A la huelga!

Entradas Similares