Catalunya | Convocatoria | Territorios

Sobre la vaga al sector educatiu

25-26G, professores i estudiants, unides i endavant!

Des del curs passat, el professorat d’arreu del territori ve impulsant mobilitzacions en defensa de l’educació pública. Els propers dies 25 i 26 de gener, el sector educatiu torna a anar a la vaga, fent-la coincidir amb la vaga convocada al sector sanitari.

En aquesta línia, educació i sanitat han elaborat un manifest conjunt; fent confluir les denúncies i les reivindicacions d’ambdós sectors i posant èmfasi en la urgència de revertir les retallades i la necessitat d’uns serveis públics veritablement de qualitat. Immersos en una nova crisi capitalista, ni el sector educatiu ni el sanitari s’han recuperat de la darrera.

En aquest context, en què dia rere dia el poble treballador pateix les conseqüències d’una crisi generalitzada que es va intensificant; els governs, tant l’estatal com els autonòmics, segueixen una tendència privatitzadora, una tendència que cerca la satisfacció de les exigències del capital privat.

La Reforma Educativa, que venim denunciant des dels seus primers compassos, ve a “modernitzar” el sistema educatiu; és a dir, a adaptar-lo a les noves necessitats d’un capitalisme en crisi. La LOMLOE, la Llei de Formació Professional, la LOSU, la LCU i el seguit de decrets que les han anat acompanyant pretenen apuntalar un sistema educatiu marcat per la precarietat i la hiperespecialització, tal com mandata la Unió Europea.

Aquest sistema educatiu no cerca la formació integral de l’estudiantat, així com no respon als interessos del conjunt de la comunitat educativa; sinó que esdevé una fàbrica de mà d’obra barata, que respon als interessos del capital.

A Catalunya, la Reforma troba el seu correlat en el Decret impulsat pel conseller Cambray; que introdueix canvis en el currículum dels ensenyaments de l’educació bàsica i que, ja el curs passat, va topar amb l’oposició dels sindicats del sector educatiu.

Un sector educatiu infrafinançat i mancat de personal. Un sector educatiu que no garanteix unes condicions laborals dignes, que privatitza i externalitza els serveis. Un sector educatiu que reprodueix les desigualtats i la segregació. En definitiva, un sector educatiu al servei de l’empresari.

Davant d’aquesta situació, esdevé imprescindible lluitar per una educació pública, plenament gratuïta, de qualitat i veritablement al servei del poble treballador. Una lluita que, necessàriament, ha d’unir el conjunt de la comunitat educativa; per tal d’articular una resposta contundent als constants atacs que patim des de fa massa temps.

És moment de respondre!

Treballadores i estudiants, unides i endavant!

Vaga 25 i 26G!

Entradas Similares