Catalunya | Convocatoria | Territorios

Marzo se tiñe de movilización: acerca de la huelga del profesorado en Catalunya y el próximo 24M

Març es tenyeix de mobilització: sobre la vaga del professorat a Catalunya i el pròxim 24M

Cada dia que passa es fa més evident l’existència d’una crisi generalitzada que recau sobre les espatlles del poble treballador. La gestió classista de la pandèmia de la COVID, la intensificació de les contradiccions interimperialistes en l’àmbit internacional, i el procés de privatització permanent i retallades de drets per part del govern espanyol i català, son un clar exemple d’aquesta crisi que s’està intensificant.

La Reforma Educativa impulsada pel govern, d’acord amb els mandats de la UE, pretén seguir aquesta tendència privatitzadora que beneficia el capital privat i que fa negoci amb la nostra educació adaptant-la a les seves necessitats, i pretén criminalitzar la nostra lluita i desarticular la nostra capacitat organitzativa.

La voluntat tant per part del govern espanyol com del govern català per adaptar l’educació a les necessitats del sector privat és evident; necessitats que no es poden entendre sense la crisi. Ni la LOSU, ni la LCU, ni el recent decret impulsat per la Generalitat han tingut cap tipus de suport per part de la comunitat educativa: s’impulsen de nou a esquena de les nostres exigències, interessos i necessitats.

Però això no ens ha de sorprendre: l’intent de reduir encara més la representació de la comunitat educativa per part del govern de coalició –com van deixar clar les disposicions del primer esborrany de la LOSU– ja apuntava clarament a les seves intencions de fer callar la nostra veu, i l’intent per part del govern català d’impulsar la Llei Aragonès l’any 2019 va demostrar clarament la seva voluntat de posicionar-se com a punta de llança en la privatització del sector públic i educatiu.

Així doncs, les maniobres dels diferents governs no es poden entendre de manera aïllada, sinó que s’han de veure com una tendència i una estratègia general de subordinació de la nostra educació a l’interès privat i com un intent conscient per part dels governs i de les institucions per silenciar la nostra veu i desarticular la nostra organització, en un context de crisi devastadora per al poble treballador.

Contra tot això només podem confiar en nosaltres mateixos, en les forces del poble treballador autoorganitzat en les seves pròpies estructures i organitzacions. Son temps de lluita, i això implica que, ara més que mai, hem de reforçar l’organització estudiantil i l’organització obrera, i que, per tant, hem de començar a treballar conjuntament per defensar els nostres drets i els nostres interessos.

Des del Front d’Estudiants donem tot el nostre suport a la vaga dels professors i professores dels dies 15, 16, 17, 29 i 30 de març, i fem una crida a sumar forces i a participar activament en les mobilitzacions del dia 24en el marc de la Vaga General Estudiantil convocada arreu del país després d’un llarg procés de convocatòria d’assemblees i d’organització des de la base.

Professores i estudiants, unides i endavant!


Cada día que pasa se hace más evidente la existencia de una crisis generalizada que recae sobre los hombros del pueblo trabajador. La gestión clasista de la pandemia de la COVID, la intensificación de las contradicciones interimperialistas en el ámbito internacional, y el proceso de privatización permanente y de recortes de derechos por parte del gobierno español y catalán, son un claro ejemplo de esta crisis que se está intensificando.

La Reforma Educativa impulsada por el gobierno, en consonancia con los mandatos de la UE, pretende seguir esta tendencia privatizadora que beneficia al capital privado, haciendo negocio con nuestra educación y adaptándola a sus actuales necesidades, además de pretender criminalizar nuestra lucha y desarticular nuestra capacidad organizativa.

La voluntad tanto por parte del gobierno español como del gobierno catalán para adaptar la educación a las necesidades del sector privado es evidente. Necesidades que no pueden entenderse al margen del contexto de crisis. Ni la LOSU, ni la LCU, ni el reciente decreto impulsado por la Generalitat han tenido ningún tipo de apoyo por parte de la comunidad educativa: se impulsan nuevamente a espaldas de nuestras exigencias, intereses y necesidades.

Pero esto no nos tiene que sorprender: el intento de reducir todavía más la representación de la comunidad educativa por parte del gobierno de coalición -como dejaron claro las disposiciones del primer borrador de la LOSU- ya apuntaba claramente a sus intenciones de acallar nuestra voz, y el intento por parte del gobierno catalán de impulsar la Llei Aragonès en 2019 demostró claramente su voluntad de posicionarse como punta de lanza en la privatización del sector público y educativo.

Así pues, las maniobras de los distintos gobiernos no se pueden entender de manera aislada, sino que se tienen que ver como una tendencia y una estrategia general de subordinación de nuestra educación al interés privado y como un intento consciente por parte de los gobiernos y de las instituciones para silenciar nuestra voz y desarticular nuestra organización, en un contexto de crisis devastadora para el pueblo trabajador.

Contra todo esto solo nos queda confiar en nosotros mismos, en las fuerzas del pueblo trabajador autoorganizado en sus propias estructuras y organizaciones. Son tiempos de lucha, y esto implica que, ahora más que nunca, tenemos que reforzar la organización estudiantil y la organización obrera, y que, por lo tanto, tenemos que empezar a trabajar conjuntamente para defender nuestros derechos y nuestros intereses.

Desde el Frente de Estudiantes damos todo nuestro apoyo a la huelga de los profesores y profesoras de los días 15, 16, 17, 29 y 30 de marzo, y llamamos a sumar fuerzas y participar activamente en las movilizaciones del día 24 en el marco de la Huelga General Estudiantil convocada en todo el país tras un largo proceso de convocatoria de asambleas y de organización desde la base.

¡Profesores y estudiantes, unidos y adelante!

Entradas Similares