Barcelona | Catalunya

EL FRONT D’ESTUDIANTS AMB EL PROFESSORAT DE LA UAB

PROU PRECARIETAT A LA UNIVERSITAT!

Des del Front d’Estudiants, volem traslladar tot el nostre suport al Personal Docent i Investigador (PDI) de la Universitat Autònoma de Barcelona que, amb l’aplicació de la LOSU, està patint un empitjorament de les seves condicions laborals i un augment de la precarietat en què ja es trobava immers.

Fa un parell de setmanes, el PDI denunciava que – davant l’extinció dels contractes de professorat associat i d’alguns contractes de personal investigador en formació (PIF) – centenars de treballadors i treballadores desconeixien la situació laboral en què es trobarien un cop comencés el curs.

Precisament, la darrera llei d’universitats ve a introduir canvis en les figures laborals que comprèn el sistema universitari: principalment, fa extensiva la figura del professorat substitut, la qual es pretén imposar a bona part del professorat associat. Si les condicions laborals en què treballaven les associades ja eren precàries, aquesta figura ve a rebaixar-les i pressiona a la baixa les condicions del conjunt del PDI.

La demora en la formalització dels contractes de professorat substitut ve a agreujar la problemàtica que suposa la seva introducció a la nostra universitat.

La setmana passada, començava el curs a la majoria de les facultats de la UAB i ho feia amb centenars de professors i professores sense contracte. Professors i professores substitutes a les quals la universitat havia informat sobre les assignatures i la càrrega docent que assumirien durant el curs 2023-24, però no sobre el grau d’explotació a què es veurien sotmeses.

Al mateix temps, la UAB anunciava que dedicaria aquest curs a la salut mental, mentre sotmetia el seu personal a la incertesa i l’angoixa de no saber si signaria un contracte o no, de si tindria una feina o se n’aniria a l’atur.

Però la LOSU i la Reforma Educativa en què s’emmarca no només precaritzen als treballadors i treballadores de la universitat, sinó que intensifiquen un procés de privatització i mercantilització a tots els nivells que ve a colpejar el conjunt de la comunitat educativa.

Davant d’aquest panorama, els i les estudiants no podem restar indiferents: el moviment estudiantil i el moviment obrer no poden transitar per camins diferents. És per això que fem una crida al conjunt de l’estudiantat i la comunitat universitària a solidaritzar-se amb el PDI afectat, a organitzar-se per construir col·lectivament una educació veritablement al servei del poble treballador.

És moment de respondre!

Professores i estudiants, unides i endavant!

Entradas Similares